logowalkaide

Možnosti využití přístroje WalkAide

1. Klinické/rehabilitační

 • klinický set lze použít k naprogramování libovolného počtu pacientů, data se ukládají přehledným způsobem do počítače - přeprogramování WalkAide na dalšího pacienta trvá pouhých pár minut
 • elektrody se mezi stimulacemi uchovávají pro každého pacienta na speciální podložce se jménem a označením umístění elektrod - rychlé nalezení optimálného bodu stimulace
 • stimulovat a rehabilitovat lze nejen pacienty schopné chůze, ale i pacienty na lůžku, čerstvě po atace či úrazu (speciální režim pro cvičení - automatická stimulace v časovém intervalu)
 • WalkAide lze použít i na spastické pacienty. Přístroj pomáhá snižovat lehkou až střední spasticitu. U vysoce spastických pacientů přístroj naopak většinou vyvolá okamžité zhoršení spasticity. Ta se obvykle rychle stabilizuje po ukončení stimulace přístrojem
 • při deformacích a špatných návycích chůze lze posunutím eletrod záměrně vyvolat everzi či inverzi nohy
 • ačkoliv má přístroj WalkAide zatím indikaci pouze pro stimulaci n. peroneus, provádějí se ve světě v současné době klinické zkoušky i na stimulaci jiných nervových skupin

 2. Individuální

 • kompenzace padající špičky pacienta - určeno pro domácí použití
 • přístroj WalkAide se dle indikace naprogramuje pouze pro jednoho konkrétního pacienta a ten jej individuálně využívá po dobu celého dne (či jak mu momentální kondice dovoluje)
 • při dlouhodobějším nošení přístroje WalkAide dochází k optimalizaci chůze a často i změně požadovaných osových výchylek; přístroj může být pořeba přeprogramovat
 • přístroji WalkAide lze pro chůzi současně stimulovat obě nohy
 • manžeta je univerzální pro levou i pravou nohu (stačí přístroj pouze otočit a samozřejmě jej přeprogramovat)